Censorformandskabet for Tekstildesign, -håndværk og formidling

Her på siden:
Her på siden kan du finde vigtig information vedrørende censorarbejdet. Vi har samlet link til centrale love og bekendtgørelser og udarbejdet forskellige vejledninger, som forhåbentlig kan støtte dig i arbejdet.

Prøver under den nuværende Covid19-situation:

Beskikkelse af censorkorps:

31. december 2023 udløber beskikkelsesperioden for det nuværende censorkorps ved uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling.

Beskikkelse af censorer finder sted hvert 4. år, næste gang i 2023. I den mellemliggende periode er det kun muligt for Censorformandskabet at indstille nye censorer til beskikkelse, hvis vi har for få censorer. Dette er p.t. ikke tilfældet. I 2023 vil der i god tid inden beskikkelsesrunden blive annonceret bl.a. via denne hjemmeside og mails om mulighederne for at søge om beskikkelse.
 
Hvis du ikke allerede er censor og ønsker at blive sat på en mailliste, så skriv til Professionshøjskolernes Censorsekretariat på mailadressen censor-it@ucsyd.dk og bed om at blive sat på maillisten.
Referat og præsentation fra mødet kan ses på ovenstående link.