Censorformandskabet for Tekstildesign, -håndværk og formidling

Her på siden
Her på siden kan du finde vigtig information vedrørende censorarbejdet. Vi har samlet link til centrale love og bekendtgørelser og udarbejdet forskellige vejledninger, som forhåbentlig kan støtte dig i arbejdet.

Beskikkelse af censorkorps

31. december 2027 udløber beskikkelsesperioden for det nuværende censorkorps ved uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling.

Beskikkelse af censorer finder sted hvert 4. år, næste gang i 2027. I den mellemliggende periode er det kun muligt for Censorformandskabet at indstille nye censorer til beskikkelse, hvis vi har for få censorer. Dette er p.t. ikke tilfældet. I 2027 vil der i god tid inden beskikkelsesrunden blive annonceret bl.a. via denne hjemmeside og mails om mulighederne for at søge om beskikkelse.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her: https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new
Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.