Censorformandskabet for Tekstildesign, -håndværk og formidling

Her på siden
Her på siden kan du finde vigtig information vedrørende censorarbejdet. Vi har samlet link til centrale love og bekendtgørelser og udarbejdet forskellige vejledninger, som forhåbentlig kan støtte dig i arbejdet.

Beskikkelse af censorkorps

Der er mulighed for at søge om beskikkelse som censor ved uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling i perioden 9. maj 2023 - 8. juni 2023.

Ansøgningsskemaet udfyldes på Censorsekretariatets hjemmeside www. censor-it.dk.

31. december 2023 udløber beskikkelsesperioden for det nuværende censorkorps ved uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling.

Beskikkelse af censorer finder sted hvert 4. år.