Der blev afholdt censormøde den 27. august 2018 i København.